Remember one thing: listen to everybody very patiently, and act only when you have to act
— Yogi Bhajan

hoofdpijn

Verzuimpreventie is meestal een hoofdpijn dossier. De prijs die u betaalt voor verzuim is hoog. Dubbele loonkosten, werkgeverslasten en bij langdurig verzuim bemoeilijken verplichte administraties en regels open en eerlijk contact. De spanning aan beide zijden neemt toe en de kans op herstel daalt. Daarnaast belast verzuim andere werknemers waardoor een domino effect op korte termijn te verwachten is en de kosten nog verder zullen stijgen.

In veel gevallen wordt er reactief gereageerd op (mogelijk) verzuim. Wanneer alle partijen hierin blijven hangen leidt verzuim tot verlies van geld en werkplezier en eindigt vaak in een ongewenste eindsituatie voor beide partijen. Dit noemen wij hoofdpijndossiers.

Het is belangrijk verzuim te voorkomen. Stap uit het reactieve patroon en werk actief aan verzuimpreventie. Wij ondersteunen hierbij.

hoe

Wij inventariseren en analyseren uw onderneming of team integraal. Dat wil zeggen: het werkproces, de bedrijfscultuur en de mensen. We luisteren met geduld en op basis hiervan geven wij advies. Bovendien bieden we ondersteuning en training in onze positieve werkwijze zodat u uiteindelijk zelf optimaal bent toegerust op het gebied van verzuimpreventie.

We geven concrete tools waarmee u actief verzuim binnen uw onderneming voorkomt. We ondersteunen in de verandering van een reactieve aanpak op het gebied van verzuimpreventie naar een proactieve aanpak. We focussen op optimale gespreksvoering. We brengen de onderstroom aan het licht en maken dit bespreekbaar. We adviseren en ondersteunen op een directe manier, zeggen waar het op staat. Op weg naar een optimaal bedrijfsresultaat en balans voor iedereen.

Waarom

Wij geloven in balans. In een optimale werking en inzet van mens en bedrijf. Na jaren ervaring weten we dat oprecht luisteren, oordeelvrij kijken en de moed om te falen leiden tot grootse resultaten. Voor mens en bedrijf.