Tyfoon door Nederland

Heb je het al gehoord? De politie heeft een jonge, donkere man aangehouden op straat omdat ze de combinatie van zijn leeftijd, huidskleur en dure auto verdacht vonden. Niet met getrokken wapens en veel lawaai en ellende, nee, gewoon: staande houden om  wat vragen te stellen. Ze maakten een praatje en kwamen er achter dat de jonge man zijn geld verdient in de muziekindustrie. Een business waarin het heel normaal is grote sommen geld te verdienen door  het aanslaan van de juiste toon. Jongeman is een beroemdheid en zong onlangs nog voor onze koning. Hij blijft rustig, geeft een handtekening (dat verzin ik hoor!) en zet het gebeuren op social media. Hallo wereld: u kunt nu uw mening gaan vormen. Denk vooral kort en deel het krachtig!

We vallen, struikelen en weten niet hoe luid we moeten scanderen dat dit niet kan. De politie biedt excuses aan, gaat hiervan leren, politici Samsom en Klaver stellen dat racisme en discriminatie hardnekkig in de samenleving zit en onze minister van der Steur deelt mee dat vooroordelen niet mogen meewegen bij uitvoering van politiewerk maar dat fouten maken menselijk is. Van der Steur! Is dat niet die man die struikelt van motie van wantrouwen naar onbekwaam handelen naar ontoelaatbaar bral gedrag?
 
Ik weet heel weinig van de politie en andere gezaghebbers die we hier in Nederland hebben aangesteld om ons te beschermen maar ik weet wel dat deze mannen en vrouwen getraind worden om snel, doeltreffend en effectief te handelen. Dat betekent soms in een flits van een seconde situatie bekijken, analyseren, besluit nemen en actie. Dit zijn de mensen die ons tegen alles in behoeden voor erger kwaad. Tegen een erbarmelijk salaris, in moeilijke, spannende en gevaarlijke situaties met regelmatig de ‘ondersteuning’ van omstanders in de vorm van gescheld, gevloek en in de weg staan om een filmpje te maken. Dit geldt wat mij betreft voor politie, brandweer, leger, ambulancemedewerkers en andere mensen die er hun werk van hebben gemaakt het voor ons beter en veiliger te maken.
Mijns inziens heeft deze politie agent natuurlijk gehandeld, hoogst waarschijnlijk onderbouwd door gedegen training en ervaring. Hulde voor de politie die zijn werk uitvoert. En nogmaals hulde voor de politie die openlijk aangeeft wanneer dit fout gaat en ze hiervan kunnen leren. Van der Steur, let je op?!?
Het feit dat de politie een snelle eerste conclusie trekt is volledig natuurlijk: ons brein is al heel vroeg begonnen met het onderscheiden van goed en kwaad. Deze kwaliteit is goed ontwikkeld en zit diep in ons omdat we hiermee ons voortbestaan redden. Bloeddorstige tijger? Kwaad dus rennen! Warme, beschutte grot? Goed dus ontspannen. Zo iets. Dit zit diep in onze hersenen ingeprent en daarom reageren we vaak snel en primair. Getrainde en weldenkende mensen zetten dan een stap verder: voordat ze met veel bombarie een kogel door Tyfoon’s hoofd schieten (want drugscrimineel) controleren ze de waarheid van hun eerste bevinding (praatje maken en extra informatie inwinnen). Anderen laten deze extra stap voor wat het is en braken ongenuanceerd hun ellende over me heen via TV of social media (een reden waarom ik al jaren geleden gestopt ben dit allemaal te volgen overigens…).
Laten we dit voorbeeld weer eens bij de kladden pakken. Om steeds bewust te zijn van onszelf, onze meningen, ons kuddegedrag en ook ons blaat gedrag. We hoeven niet overal mee te lopen. We hoeven niet overal iets van te vinden. Ja, we hebben primaire reacties die diep in ons geworteld zitten. Met gedegen training en aandacht kan je je hier bewust van worden. Zodat je vervolgens een gefundeerd besluit kan nemen over je vervolgactie. De politie doet dit middels jarenlange bedrijfstraining. Jij kan dit doen middels (wellicht jarenlange) brein/ meditatietraining: gun jezelf rust. Gun jezelf ruimte, goede slaap en aandacht. Gun jezelf elke dag wat stilte om bewuster te worden van de snelheid waarmee je gedachten en emoties komen. En ook weer gaan.
Misschien word je er toleranter van. Naar jezelf. En dan misschien ook naar anderen om je heen. Misschien kan je daarmee een voorbeeld zijn: een mens van vlees en bloed met primaire reacties en secundaire acties. Met fouten en openheid. Met liefde en oprechtheid. Verbeter de wereld, ik begin bij mezelf.