verantwoordelijkheid

Ik ben een hufter. En jij?

Afgelopen week bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat ‘de Nederlanders’ (jij en ik dus) zich meer zorgen maken over de normen en waarden in Nederland (vrij vertaald naar ‘hufterigheid’) dan over onze economie, criminaliteit, integratie en nog wat andere zaken.
Wat ik opvallend vind in dit filmpje is dat alle geïnterviewden praten over ‘de mensen’. Met daaraan gekoppeld hoe hufterig ze zijn. Ze negeren je in een winkel, ze zijn niet tolerant, ze helpen je niet wanneer nodig, ze doen bot en onaardig. Ze hebben geen geduld of een kort lontje. Kortom: zeer zorgwekkende zaken. Na het voorbeeld van onze minister-president waarover ik vorige week schreef, is het duidelijk: de hufterigheid in Nederland neemt grote vormen aan! Daar moet wat aan gedaan worden! Liefst door iemand anders…..


Want kijken naar jezelf, naar je eigen aandeel? Nee, dat doen we niet zo graag. Wijzen naar anderen, onderuit zitten en afwachten. Liefst hard klagend. Daar zijn we goed in. Ons land zit vol hufterigheid en we ergeren ons er collectief aan maar: Wie zijn dan die hufters?, is mijn dringende vraag.
Ik en jij.
Ga eens terug naar de cursief gedrukte tekst hierboven en vervang ‘ze’ door ‘we’. Eén of meerdere dingen herken je. Omdat je druk was, hoofdpijn had, ruzie met je vrouw had, geïrriteerd. Ja, je hebt een gerechtvaardigd excuus om even niet behulpzaam, geduldig of wat dan ook te zijn.
Het grootste probleem is dat we geen eigen verantwoordelijkheid meer nemen. We zijn gepamperd, toegejuicht om niks, we hebben teveel geld en tijd om ons bezig te houden met dit soort zaken. Maar het ergste van alles: het ligt nooit aan onszelf. De ander veroorzaakt de hufterigheid en de ander moet het ook weer oplossen (al dan niet dezelfde ander).
Mocht je toch iets willen doen. Hier vind je een paar tips:
1. Slaap voldoende
Moeheid is een groot (en tevens onderschat) gevaar. Het maakt je minder opmerkzaam, sneller geïrriteerd en minder tolerant.
2. Sport
Breng je lichaam in goede conditie. Het brengt je tevredenheid, kracht en een rustige geest. Minstens twee keer in de week.
3. Kijk naar jezelf
En naar je leven: wat bevalt je en wat niet? Zorg dat je tevreden bent. Met jezelf en de dingen die je doet. Verander daar waar nodig.
4. Stop met (ver)oordelen
Over jezelf, over anderen en over andere situaties. Wijzen naar anderen creëert een negatieve energie. Daarvan hebben jij en anderen om je heen, last. Snel oordelen, zonder veel kennis van feiten of eigen ervaring is zinloos en een teken van zwakte. Vorm een gedegen mening. Vanuit je eigen kwaliteiten, rust en kern.
5. Mediteer
Ga rustig zitten en concentreer je op je ademhaling. Laat je lichaam ontspannen en laat stress, gedachtes en spanning los op een uitademing. Neem hiervoor een paar minuten de tijd. Stel je voor dat er onder aan je, waar je op de grond zit, wortels groeien de aarde in. Hiermee veranker je jezelf in de aarde.
Wanneer je je ontspannen voelt, concentreer je dan op de buitengrens van je lichaam, je huid. Volg dit in een lange lijn, je hele lichaam langs. Stuur dan bewust je ademhaling naar deze lijn en stel je daarbij voor dat je de afbakening wat minder star maakt. Je stelt je voor dat er een soort bewegende zone ontstaat om je lichaam heen en dat jouw energie verder reikt dan alleen binnen in jouw lichaam. Als je dit kan voorstellen, blijf dan even bij dat gevoel en vergroot het langzaam. Je kan het zover uitbreiden als je zelf wilt: de ruimte waarin je zit, het huis, de straat, omgeving. En als je wilt kan je je uiteindelijk verbinden met de hele aarde en alles daarom heen. Gebruik steeds je ademhaling en doe de oefening tot daar waar het goed voelt voor jou. Creëer een verbinding.
Breng dan je aandacht weer terug naar je lichaam. Verdiep je ademhaling iets en beweeg je vingers en tenen. Kom weer dichtbij jezelf en voel de verbinding die je vanuit jezelf hebt met de wereld om je heen.
Sluit af.