barca

De boeddhistische les van FC Barcelona

Afgelopen zondag won FC Barcelona de voetbalwedstrijd tegen Málaga met 4 tegen 1. Speler Messi scoorde 3 van de 4 doelpunten. De woensdag daarvoor versloeg de succesvolle club uit Barcelona Real Madrid met 2-1. In deze wedstrijd deed zich, zoals wel vaker bij voetbal, een ‘incident’ voor: verdediger Pepe van Real Madrid leek expres op de hand van sterspeler Messi van Barça te gaan staan. Dit incident leidde tot veel ophef en kritiek. Velen gaven hun (veroordelende) mening en er werd lang over nagepraat.
Over dit napraten heb ik eigenlijk niet veel mening. Vandaag wil ik de reactie van FC Barcelona uitlichten om te laten zien wat een prachtige boeddhistische les we eruit kunnen leren: vermoei jezelf niet met een negatieve houding en veroordelend en negatief praten over anderen. Het is een energieverspillende houding waar je vooral jezelf mee hebt. Doe als coach Guardiola: focus je op jezelf, je eigen kracht en win je volgende wedstrijd overtuigend.

Toen Guardiola een reactie gevraagd werd op het incident in de wedstrijd tegen Real Madrid, antwoordde hij dat hij hierop niks te zeggen had. Hij was bezig zichzelf en zijn team voor te bereiden op de wedstrijd tegen Málaga. De keuze van Guardiola om niet in te gaan op de actie van Pepe maar al zijn energie te focussen op een nieuw gesteld doel is krachtig, wijs en uitermate doeltreffend (letterlijk in dit geval).
Leiders als Guardiola creëren een heldere basis voor hun team. Uitgaande van het positieve, de eigen kracht. Zonder negatieve invloeden, verspilde energie of fictieve verbindingen door samen kritiek te spuien op anderen. FC Barcelona kiest voor de positieve benadering: samenwerken, focussen op eigen kwaliteit en dat vergroten. Niet alleen levert dit een mooi resultaat op voor de club. Het is ook een veel aangenamer manier van werken. Tegenslag wordt daardoor makkelijker op te vangen en omgebogen. FC Barcelona is hiermee een prachtig voorbeeld voor mens, bedrijf, politici en andere clubs.

Ik kan het niet helpen maar steeds wanneer ik lees over politici die de meest wanstaltige dingen over een ander uitroepen over hoe ze gekleed zijn, hoe hun haar zit, over wat ze zeggen, hoe hun gezicht staat etc. etc. etc., dan wordt ik soms wel eens verdrietig. Ik mis een positieve houding, gericht op de eigen kern, vertrouwen in jezelf zodat je een ander niet naar beneden hoeft te halen. Ik zie vooral veel angst. Ik buig mijn verdriet om naar het schrijven van deze blog.
Over boosheid zegt de Boeddhistische leer het volgende:
Hoe meer vijandigheid wij hebben, hoe minder innerlijke vrijheid wij genieten. De Zevende Dalai Lama zei: 'Wij kunnen niet tegelijkertijd boos en gelukkig zijn. De twee zijn als duisternis en licht. Wanneer de duisternis van boosheid in het verstand zit, verdwijnt het licht van geluk'.
Mijn ervaring is dat dit klopt. En als ik kijk naar bijvoorbeeld het dalende succes van de PVV, na zeer wanstaltige en negatieve opmerkingen voortkomend uit angst, is dat ook een bewijs voor de stelling dat je beter kan uitgaan van je eigen kracht, licht en energie dan dat laten overschaduwen door boosheid, angst en andere negatieve handelingen.
Laten jij en ik nou beginnen (of doorgaan) met de prachtige lessen van Boeddha, Guardiola, liefde en onszelf. Laten we werken aan onze eigen kracht, kern en zelfvertrouwen en vanuit daar de wereld steeds een beetje mooier maken. Laten we genieten van prachtige voetbalwedstrijden, teleurstellingen verwerken en rustig weer doorgaan. Op naar de volgende wedstrijd.
Ga rustig zitten in meditatie houding. Neem je voor de komende minuten te besteden aan het vergroten van de ruimte voor je Zelf, je eigen kern, je Ziel of hoe je het maar wilt noemen. Besteed een aantal ademhalingen aan het brengen van je lichaam in een ontspannen en alerte houding. Je zitbotten stevig op de stoel of grond, je ruggengraat recht opgebouwd. Je schouders laag en je hoofd midden op je romp. Adem een paar keer bewust in en uit. Ervaar nu dat jij als toeschouwer kan kijken naar je lichaam. Laat dit gevoel en besef groter worden. Het helpt je de identificatie met je lichaam te verkleinen. Onderzoek dan je geest. Je gedachten en emoties. Merk dat je deze op een uitademing kan loslaten. Over blijft een rustige, vredige leegte. Jij zelf. Blijf hier bij en als er een gedachte voor langs komt, breng je je aandacht weer terug naar jezelf. Stel je zelf dan open en zie voor je hoe jij en jouw energie verbonden is met alles om je heen. Eerst met de mooie en positieve mensen en dingen en vervolgens met de minder mooie mensen en dingen. Ook daarmee ben je verbonden. Adem door. Breng dan je aandacht terug naar jezelf, stel jezelf voor in een lichte bol. Haal nog een paar keer rustig adem en sluit dan de meditatie af.