Geloof in liefde

Ik geloof in de liefde.

Die, zoals alles, begint bij mezelf. Het kalme, overweldigende vertrouwen dat het klopt. Dat de dingen zijn zoals ze moeten zijn.
Ik geloof in de liefde. Tussen ouders en kind. Voor vrienden. En tussen partners.
 Hij: 101. Zij: 97. Samen: 80 jaar!
Zo vaak verward, met aandacht, geld of seks. Of vertroebeld door zorgen over kinderen, geld of vuilnisbakken buiten zetten.

Ik geloof in liefde. In volledige waarheid. Respect en vertrouwen. Ik vanuit mijn basis en vertrouwen in contact met jou.
Wanneer ik ervoor kies, zie ik het om me heen. In kleine sprankjes, overweldigende omhelzingen en vlugge aanrakingen.
Ik geloof in de liefde. Die begint bij mezelf. Doordat ik bewust ben. Mediteer. Werk aan mijn vertrouwen. Om heel te zijn. Om vanuit daar liefde te delen. Heen en weer vertrouwend op elkaar. Overgave in totale puurheid.
Laten we streven naar liefde. Door hard te werken. Respect te hebben. Te communiceren en in contact te zijn. Door hand in hand te groeien in vertrouwen.
Het oprechte en pure gevoel van liefde herken je door bewust te mediteren. Daardoor heb je minder last van onjuiste interpretaties en invullingen die velen hebben rondom liefde. (‘Mijn partner moet mijn gebrek aan eigenwaarde opvullen’, bijvoorbeeld).
Ga zitten in meditatiehouding en concentreer je een aantal ademhalingen op de beweging in je lichaam gekoppeld aan je ademhaling: waar voel je de beweging? Focus je dan op je neus waar je de adem naar binnen haalt en volg met aandacht de adem door je hoofd heen, langs je nek, door je romp, langs je bekken naar beneden. Met de uitademing kan je spanning in het lichaam en hoofd meegeven naar de aarde. Doe dit een tijdje.
Focus je dan op je hartgebied. Bemerk de adembeweging in dit gebied en blijf hier een tijdje in aandacht bij. Creëer vervolgens een beeld dat voor jou een positieve associatie heeft en zet dit midden in je hartstreek (bijvoorbeeld een klein glimmend gouden hartje). Zie vervolgens hoe je deze positieve energie kan verspreiden door je hele lichaam heen. Steeds een stukje verder. Sta toe dieper in te gaan op de rust en vrede die je ervaart. Blijf dit een tijdje doen. Eindig de meditatie met een positieve affirmatie. Ik geloof in liefde. Ik ben een liefdevol persoon. Zo iets. Sluit af door een lichte cirkel om je heen te visualiseren, onder je door in de grond en boven je hoofd.
Ik geloof in de liefde. Laten we het samen doen.