Een gegarandeerde toekomst!

‘Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’. Een zinnetje dat je vindt bij het aanbod voor bijvoorbeeld de aankoop van aandelen. Een mooie uitnodiging om te leven in het nu, de situatie van vandaag te bekijken en niet teveel aandacht te richten op dingen die voorbij zijn. Doordat de zin zo vaak herhaald wordt, lees je hem bijna niet meer, laat staan dat er nog veel waarde aan gegeven wordt. En toch is het deze zin die de laatste tijd door mijn hoofd zoemt.


Want niet alleen bij de aankoop van aandelen maar ook bij het bekijken van jezelf, je relaties en je werk is het eigenlijk een heel nuttig advies en best goed om eens wat nader te onderzoeken hoe je hier zelf mee omgaat. We zijn geneigd om situaties te laten bestaan omdat het resultaat in het verleden zo veel positiefs opleverde. Op zich logisch: ‘het nu’ (wat natuurlijk op zich een ingewikkeld begrip is) lijkt het verleden als fundament te hebben. Bedrijven, mensen en relaties bouwen voort op ervaringen en acties uit het verleden: destijds werkte dit of dat heel goed dus laten we hieraan vasthouden en het weer op deze manier doen.
Zoals gezegd: best logisch en in ieder geval menselijk. Voortdurende beweging wordt als onprettig ervaren en met verandering kunnen de meeste van ons niet makkelijk omgaan. Dat is dan direct ook de verwarring die gekoppeld is aan leven in het nu: dat je steeds zou moeten veranderen en de dingen anders zou doen.
Niets is minder waar.
Feit is dat we leven in een tijd waar sprake is van voortdurende verandering: de technologische ontwikkelingen tuimelen over elkaar heen, we hebben andere omgangsvormen dan pakweg 50 jaar geleden en door de crisis verandert er ook veel in belangrijke pijlers van je leven: je woonsituatie, werk etc.  Meer dan genoeg reden dus om voor jezelf te onderzoeken in hoeverre jij vasthoudt aan zaken, verhoudingen en situaties in het verleden. Klopt het nog? Of zijn (eerlijk gezegd) de omstandigheden zo veranderd dat het eigenlijk niet meer past. En dat je dus (in het) nu mag zijn met een open blik, zonder terug te kijken naar de prachtige resultaten, grote liefdes en uitdagende banen die je in het verleden behaalde.
Het vraagt durf om los te laten en te vertrouwen. In een meditatie kan je dat vergroten.
Ga zitten in meditatiehouding. Zoek een plek waar je rust vindt en niet gestoord wordt. Zet een stopwatch of wekker op ongeveer 15 minuten en ga zitten in een alerte en ontspannen houding. Neem even rustig de tijd om je lichaam langs te lopen, te ontspannen op een uitademing en je bewust te focussen op de inademing. Zie hoe je met iedere inademing steviger komt te zitten. Probeer je dan voor te stellen hoe je van een afstandje naar jezelf kijkt: hoe je daar zit en hoe de adem door je lichaam beweegt. Als dat lukt begin je langzaam uit te zoomen. Alsof je door een camera kijkt en je een steeds groter beeld krijgt: jij in de kamer, het huis, de straat. Ga door tot hoever het je lukt om bewust en in aandacht in contact te blijven. Jijzelf als klein stipje in de wereld.
Laat dan dit gevoel helemaal waar worden: jij bent een belangrijk en klein onderdeel van deze wereld en het universum. Iedere ademhaling die jij doet is van belang en direct ook weer onderdeel van het zeer grotere geheel.
Breng dan je aandacht terug naar jezelf. Je eigen kern. Blijf hier een tijdje bij. Zonder dingen te veranderen of zonder iets te moeten. Gewoon in aandacht erbij zijn.
Haal dan een aantal maal bewust adem en sluit af.